Audio Visuals
 
Midden en noord Queensland

In dit deel van Australië vind je geen liefelijke schoonheid. In deze verlaten uitgestrektheden is de natuur meedogenloos. De grote veeteeltbedrijven zijn aan de natuur teruggegeven. Het landschap is wijds, verlaten en imponerend. De reiziger is hier aan zijn lot overgelaten en moet voor zichzelf zorgen.

Lawn Hill in het uiterste noordwesten van Queensland is een rustpunt in de woestijn. Hier is water. Tropische planten groeien uitbundig aan de wanden van een diepe kloof. In het water vind je verkoeling. Aan de kant is het meer dan 40° in de schaduw.

Verder naar het noorden op Cape York is het weer woest en droog. Onderweg kom je in de buurt van de meest noordelijke stad van het land, Weipa. Zijn bestaan dankt Weipa aan bauxietmijnen. Ten noorden van Weipa worden de wegen, die toch al matig waren, nog slechter. Uiteindelijk kan je niet verder. Je bent op "the Tip", het meest noordelijke punt van het vaste land.

 
 
 Kangaroos grazen waar ooit vee liep